ما توصیه می‌کنیم از گوشه سمت چپ طولانی‌ترین دیوار اتاق شروع کنید و تخته‌ها را در همان جهت منبع نور اصلی (به عنوان مثال پنجره اصلی) نصب کنید. تخته‌ها همیشه از چپ به راست نصب می‌شوند.

نصب کفپوش لمینیت TwelveOaks بسیار آسان است. فقط مطمئن شوید که از آمادگی کافی برخوردار هستید و دستورالعمل‌های نصب را با دقت دنبال کنید.

به چه چیزهایی نیاز دارید؟

  • کاتر
  • مداد
  • ابزار اریب (Bevel tool)
  • اسپیسر
  • ماشین حساب
  • چکش
  • متر اندازه‌گیری
  • بلوک ضربه (Tapping block)
  • اره منبت کاری (اره برقی) 
  • دیلم تخت