نصب کفپوش لمینیت آسان است، اما شما نمی‌توانید این کار را تنها با دستان خالی انجام دهید. با وجود سیستم کلیک آسان TwelveOaks، به تعداد زیادی ابزار نیاز نخواهید داشت. در اینجا به مرور سریع همه ابزارآلاتی که شما به هنگام نصب کفپوش لمینیت جدید به آن‌ها نیاز خواهید داشت، می‌پردازیم. 

  1. یک متر اندازه‌گیری برای اندازه‌گیری متراژ اتاق و تعیین طول تخته‌های لمینیت.
  2. مدادی برای یادداشت برداری و رسم خطوط اره.
  3. یک چکش، دیلم و یک بلوک ضربه (tapping block) تا محکم روی زمین قرار بگیرد.
  4. اره برقی ضروری است برای زمانی که می‌خواهید تخته‌های خود را به طول ببرید یا اینکه باید شکل‌های گرد را اره کنید.
  5. دستکش برای محافظت از دستان شما.
  6. فاصله‌گذارها (اسپیسر) ایجاد فاصله بین دیوارها و تخته‌های کفپوش لمینیت شما را آسان می‌کنند.
  7. یک ابزار مورب (ابزاری برای اندازه‌گیری زوایا و گوشه‌ها) برای اندازه‌گیری گوشه‌ها در اتاق شما، اطمینان می‌دهد که تخته‌ها را در زاویه مناسب بریده‌اید.