بله، شما می‌توانید. مطمئن شوید که زیر‌لایه مناسب TwelveOaks (با مانع رطوبتی داخلی) در زیر کف نصب کنید و شکاف‌های انبساطی را به اندازه کافی بزرگ ایجاد کنید تا کفپوش نصب شده آزادانه زیر تخته‌ها حرکت کند. همچنین از ماندن آب یا مایعات دیگر روی زمین خودداری کنید و پادری‌های مناسب را برای جمع آوری خاک در بیرون قرار دهید. انتظار نمی‌رود که با تابش نور خورشید، کفپوش لمینیت شما کم رنگ شود.