• برای قرار دادن کفپوش لمینیت خود در اطراف اشیا منحنی، به یک تکه بزرگ کاغذ، چاقو، مداد و اره منبت کاری نیاز دارید.
  • شما از تکه کاغذ خود برای برش دادن شکل شی مورد نظر روی تخته لمینیت استفاده خواهید کرد. مطمئن شوید که به اندازه کافی برای شی شما بزرگ باشد. شکل جسم را روی کاغذ کشیده و برش دهید. حتما کاغذ را روی زمین بچسبانید تا در جای خود قرار بگیرد.
  • فاصله را تا آخرین ردیف تخته‌های قرار داده شده روی کاغذ مشخص کنید.
  • یک قطعه اضافی از کفپوش را بردارید. آن را مقابل شی خود قرار داده و در طرف مقابل قطعه خود یک خط بکشید. قطعه را در امتداد جسم حرکت دهید و مراحل ترسیم خطوط را تکرار کنید. این خطوط بعداً به ما کمک می‌کنند تا شکل را روی تخته‌ها بکشیم.
  • الگوی شما به پایان رسیده است؛ بنابراین اکنون چند تخته را روی هم قرار می‌دهیم. اطمینان حاصل کنید که قطعه‌ای از کفپوش را به اندازه کافی پهن انتخاب می‌کنید که بتواند به خوبی در اطراف جسم قرار بگیرد. چند تخته دیگر اضافه کنید تا پایداری داشته باشید.
  • الگوی خود را روی تخته‌هایی که روی هم قرار داده‌اید بچسبانید. با استفاده از همان تخته مازاد که برای ساخت الگو استفاده کرده‌اید، اکنون روی تخته‌های لمینیت خطوطی را ترسیم کنید. آن را در مقبل خطوطی که ترسیم کرده‌اید قرار دهید و در سمت مخالف مستقیماً روی تخته‌ها چند خط جدید ایجاد کنید.
  • شما تقریباً به انتهای کار رسیده‌اید. تمام خطوط را روی تخته‌های کفپوش لمینیت خود رسم کرده‌اید؟ پس می‌توانید از شر کاغذ خلاص شوید. دوباره تخته ها را شل کنید، آن‌ها را روی نیمکت قرار دهید و در امتداد خطوطی که کشیدید، اره زدن را شروع کنید.
  • اکنون تنها چیزی که مانده تمام کردن کار است! تخته‌های برش خورده خود را به هم وصل کرده و در اطراف جسم منحنی خود قرار دهید.

نکته کلیدی: آیا تخته‌ها را در اطراف توالت یا مکان دیگری که خیس می‌شود قرار داده‌اید؟ از فوم PE و هیدروکیت استفاده کنید تا رطوبت وارد نشود!