هنگام نصب کفپوش جدید، قبل از سفارش محصول خود، باید نکاتی را در نظر داشته باشید. بخش بسیار مهمی از مراحل نصب، اندازه‌گیری سطح و محاسبه دقیق این است که چند متر مربع کفپوش مورد نیاز می‌باشد.

چه چیزی را اندازه‌گیری کنیم؟

هر اتاق متفاوت است. شکل، دیوارها و تعداد راهروها، زاویه‌ها و گوشه‌ها بسیار متفاوت هستند. هرچه تعداد گوشه‌ها بیشتر باشد، محاسبه مقدار کفپوش مورد نیاز دشوارتر خواهد بود.

طول و عرض اتاق را اندازه بگیرید و جهت قرارگیری تخته‌های کف خود را مشخص کنید. معمولاً کفپوش‌ها در همان جهت منبع اصلی نور (به عنوان مثال پنجره اصلی) گذاشته می‌شود. همیشه باید روی دیوارها، ورودی خانه، پله‌ها، خطوط لوله و غیره 10 میلی‌متر فاصله بگذارید تا کف گسترش یابد. کفپوش‌ها به دلیل تفاوت در دما یا رطوبت منبسط و منقبض می‌شوند و برای جابه‌جایی به فضا نیاز دارند. این از باز شدن درزها و ترک خوردن جلوگیری می‌کند.

مطمئن شوید که به اندازه کافی کفپوش دارید

وقتی میزان کفپوش مورد نیاز خود را محاسبه کردید، باید میزان اضافی بعد از نصب را نیز در نظر بگیرید. هنگام اره كردن کفپوش، قطعاً با قطعاتی روبرو خواهید شد كه نمی‌توانید در جای دیگری استفاده كنید. اگر یک اتاق معمولی باشد، می‌توانید 5٪ قطعات اضافی از کفپوش را انتظار داشته باشید. برای اتاق‌هایی با گوشه‌ها، منحنی‌ها و غیره، 10٪ اضافی مورد انتظار است.