امکان پذیر است، اما توجه داشته باشید که ما این کار را توصیه نمی‌کنیم و باعث بی‌اعتباری ضمانت نامه می‌شود.

طبقه زیرین باید کاملاً تراز و ضد رطوبت باشد. به احتمال زیاد استفاده از یک ترکیب تسطیح و یک لایه ضد رطوبت مناسب ضروری خواهد بود. علاوه بر این، شما به رزینی احتیاج دارید که چسبندگی کافی در پشت لمینیت را فراهم کند.

چرا می‌خواهید از چسب تمام سطح استفاده کنید؟


سیستم گرمایش از کف

اگر از زیرلایه  TwelveOaksصحیح استفاده شود، ترکیب سیستم گرمایش از کف با نصب شناور اصلاً مشکلی ندارد. برای اطلاعات بیشتر کتابچه راهنمای نصب را بررسی کنید.

عایق صوتی

شما باید بین صدای انتقال و صدای بازتاب تفاوت قائل شوید. صدای انتقال فقط با نصب شناور کاهش می‌یابد. چسباندن کفپوش باعث بهبود عایق صدا می‌شود.

صدای انعکاس را می‌توان با روش چسباندن تمام سطح کاهش داد؛ اما TwelveOaks همچنین یک راه حل ایده‌آل برای این امر دارد: زیرلایه‌های TwelveOaks با کیفیت بالا. این‌ زیرلایه‌ها به شما امکان ترکیب مزایای کف شناور با عایق صوتی را می‌دهند.